Änggårdsbergen

Änggårdsbergen

Välkommen till den nya promenadslingan runt Finnsmossen i Änggårdsbergen!

 

Tack vare en donation från en privatperson, Rolf Ivar Johnsson, har Göteborgs botaniska trädgård tillsammans med Mölndals stad 2012-2013 arbetat med att öka tillgängligheten till naturreservatet Änggårdsbergen. Detta är resultatet av projektet:

 

  • Nya vägvisare i hela reservatet
  • Nya reservatsskyltar
  • Foldrar
  • En tillgänglighetsanpassad promenadslinga med nya bänkar runt Finnsmossen
  • En vändplats utanför Japangrinden
  • Ett vindskydd vid Trindemosse
  • Ekstocksbänkar längs vissa huvudvägar

 

Reservatet är unikt då det, trots att det är omgärdat av stadsbebyggelse, innefattaren mosaik av olika naturtyper såsom ljunghedar, ädellövskogar, skogstjärnar med omgivande myrmarker, al- och björksumpskogar mm.

 

Broschyren med karta finns att hämta i vår butik. Eller ladda ner den här:
Änggårdsbergens broschyr

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m